Nesutepta apgaulė

Autorius: PR Šaltinis: https://youtu.be/5g62gZ3v6kY... 2020-11-19 13:23:00, skaitė 838, komentavo 4

Nesutepta apgaulė

Ši nelengva tema yra tiems, kam įdomu pamatyti esmių esmę, t. y. tai, nuo ko prasideda „Viskas“. Pridėjau palyginimų ir papildymų ir nuo savęs. Šia tema galima paklausyti: youtube, Дмитрий Славолюбов - Введение в Богословие, ч. 3-1 ir Дмитрий Славолюбов - Введение в Богословие, ч. 3-2.

Pradžioje - apie pasaulėdaros modelį, pagal kurį gyvename mes. Pati svarbiausia kasta, valdžiusi visus ir viską, buvo Egipto žyniai. Jie nurodinėdavo faraonams kaip gyventi ir ką daryti… Aukščiausia egiptiečių dievybė buvo Amunas. Jo asmenyje gyveno 4 dievai: Netas, Nefas, Paštas, Sebekas. Jie valdė kiekvienas savo stichiją: Materiją, Energiją, Erdvę, Laiką. „Viskas, kas yra pasaulyje, pagal egiptiečių mokymą, gimsta iš medžiagos veikiant nematomai jėgai, užima savo vietą erdvėje, keičiasi laike, ir visa tai paslaptingai susijungia keturasmeniame dieve Amune“. Tačiau jau yra aišku, kad energija yra materijos dalis, t. y., ta pati materija. O iš filosofijos pradžiamokslio žinome, kad laikas ir erdvė objektyviai neegzistuoja, tai tik žmogaus proto dariniai. Todėl lieka tik vienintelė stichija – materija.

Šis senovėje pakištas klaidingų pirminių kategorijų rinkinys Amunas buvo skirtas miniai ganyti, bažnytinėje liturgijoje ir islame žinomas kaip „Amen“, kuris verčiamas kaip „tikra tiesa“. Hinduizme „Om“ vaidina analogišką vaidmenį. Svarbi sąlyga žmonijos valdyme - atimti iš jos sugebėjimą savarankiškai skirti gėrį nuo blogio, priešingu atveju ji tampa nevaldoma.

Ši pasaulėdaros keturių kategorijų sistema yra klaidinga ir iškreipta. Žinomiausias iš mokslininkų, užsiiminėjusių tiesos iškraipymais – A.Einšteinas. Tai yra priežastis, dėl ko šiuolaikinė fizika atėjo į aklavietę.

Iki šiol buvo daug spėlionių, ką reiškia Hermio simbolis: dvi gyvatės, apsivijusios lazdą. Jį buvo pasisavinę prekybininkai kaip savo ženklą. Neturėjome nė vieno panašaus į tikrovę paaiškinimo šiam simboliui, o kitaip ir negalėjo būti, nes ši informacija buvo skirta tik elitui, ir už paviešinimą grėsė mirties bausmė. Kai kurių šio simbolio atvaizdų amžius siekia beveik 5000 metų. Tai yra pasaulėdaros modelis, kuris akcentuoja ir sielos nemirtingumą ir galioja tiek mikropasauliui, tiek makropasauliui. Informacijos amžiuje tikros žinios pagaliau pradeda ateiti ir iki mūsų.

Lazda, nukreipta į viršų, reiškia Visko evoliucijos kryptį. Viena iš gyvačių – tai „Informacija“ arba „Dvasia“, kita gyvatė - „Materija“. Kiekviena gyvatės apvija kas kartą didėja link viršaus ir reiškia evoliucijos ciklus. Jeigu pavaizduosime šį procesą schematiškai, gausis link viršaus platėjantis „piltuvas“, kuris reiškia „Visko“ plėtimąsi proceso eigoje, vystantis Materijai, kartu kaupiant ir Informaciją(Dvasią). „Piltuvas“(МЕРА rusiškai arba Matrica) - tai evoliucijos proceso ribos, užduotos iš aukščiau. Tai Dvasios-Materijos išsivystymo leidžiamos ribos tam evoliucijos etapui, kitaip - Dievo Planas. Pateiksiu pavyzdį iš krikščionių mokymo: konkrečiame dvasios išsivystymo lygyje mums yra duodama būtent tiek ir ne daugiau, nes juk ir savo darbe, buvęs „doras“ žmogus, gavęs paaukštinimą staiga „sugenda“, nes gauta valdžia netiko jo tuometiniam dvasiniam lygiui.

Abiejų gyvačių galvos yra viename lygyje. Tai parodo, kad Informacija ir Materija visada vystosi kartu, viena nuo kitos negali atsilikti. Matrica apibrėžia ribas to informacijos kiekio, kuris gali būti duotas tame evoliucijos lygyje. Atsiradus žmogui, jis valdo nulinį kiekį informacijos, tačiau evoliucijos bėgyje jis abstraktaus mąstymo dėka pradeda kurti, o jo kūriniai didina jo turimos informacijos kiekį, kuri panaudojama tolesniam kūrimui, ir t.t.

Modelį sudaro trys pasaulėdaros elementai, trejybė: Matrica-Materija-Informacija. Į jį įeina ir objektyvūs „gėrio“ ir „blogio“ kriterijai visiems gyvenimo atvejams, kurių nebūna šventraščiuose. Pastebėsime, kad jame nėra laiko ir erdvės reikšmių, nes tai jau yra antrinės dimensijos, susikurtos pačių žmonių ir naudojamos kaip santykiniai matai, padedantys orientuotis, apibrėžiant santykius tarp daiktų jų judėjimo arba padėties atžvilgiu.

Čia matome nelogiškumą „pagrindinio filosofijos klausimo“ dialektiniame materializme:“kas pirmiau – materija ar dvasia(sąmonė)?“ Šio klausimo pagrindu nieko negalėjo būti sukonstruota, kadangi materijos ir informacijos kitimą nustato Matrica. Taigi pirmiau buvo evoliucijos Matrica, kuri yra užduota iš aukščiau.

Mokslas apie Matricą, kaip skaitmeniškai apibrėžtą – tai matematika. Bet materialiajame pasaulyje Matrica, kaip skaitmeninis apibrėžtumas, nustoja egzistuoti kaip savarankiškas objektas: ji yra įdiegta Pasaulėdaros objektuose ir subjektuose – kiekvienam kūriniui yra duota iš Aukščiau Matrica – skaitmeninis apibrėžtumas. Taip pat visiems Pasaulėdaros fragmentams yra būdingas tarpusavio išmatuojamumas kaip vienas su kitu, taip ir su savo sudėtinėmis dalimis.